Menu

Kontakt

 • Základná škola Povýšenia sv. Kríža
  Smreková 26/38, 053 11 Smižany

  email: zspsksmi@zspsksmi.sk
 • kancelária - 053/4431208
  0911099235
  školská jedáleň - 0911507526
  materská škola - 0911815862

  riaditeľka ZŠ - 053/4434225

Mapa

Výstavba telocvične

Rekonštrukcia školskej kuchyne

Výstavba telocvične

Škola v prírode s lyžiarskym výcvikom 1. st.-2019

Boli sme na Smižianskej zabíjačke

 

Tatranská Lomnica - 2019 - 2. stupeň

 

Jasličková pobožnosť SBM - 6. 1. 2019

 

Plavecký výcvik 3. a 4. roč.

 

Návšteva domova dôchodcov v SNV

U Babičky

 

Štvrtok 29. 10. 2020

Naša škola

 Pobočka jazykovej školy

Rekonštrukcia školy a záhrady

Fotogaléria

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Budeme na Vás myslieť v modlitbe a s láskou spomínať... odpočívajte v pokoji o. biskup 🙏

 • Pasovanie prvákov

  Dňa 23.10. 2020 boli prváci pasovaní za právoplatných žiakov našej základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Prajeme im veľa radosti a veľa síl do učenia.
  Do galérie Pasovanie prvákov 2020 boli pridané fotografie.

 • Jesenné prázdniny - pozor zmena!
  23. 10. 2020

  Rozhodnutím ministra školstva sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v dvoch termínoch:

  - 30. októbra a 2. novembra,
  - 6. a 9. novembra 2020.

  V daných termínoch neprebieha vyučovanie prezenčne, ani dištančne.

 • Organizácia vyučovania od 26. 10. 2020
  23. 10. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci, v súlade s rozhodnutím ministra školstva nastávajú zmeny v organizácii vyučovania,  ktoré súvisia s epidemiologickou situáciou na Slovensku:

  Od pondelka 26. 10. 2020 sa zmeny dotknú týchto oblastí:

  1.stupeň základnej školy - pokračuje v prezenčnom vyučovaní - v škole:

  - vyučuje sa podľa RH platného od 26. 10. 2020, ktorý  bude zaslaný prostredníctvom triednych učiteľov a zverejnený na stránke školy,
  - účasť na vyučovaní je povinná,
  - začiatok vyučovania zostá
 • ŠKD - október - 4. oddelenie

  V ŠKD sa v októbri konala súťaž o Naj šarkana. 1. miesto získala Terezka Vdovjak, 2. miesto obsadila Soňa Závacká a 3. miesto Filip Faltin. Využili sme aj pekné počasie a vybrali sme sa na Kalváriu púšťať šarkanov. Deti prezentovali svoje stavby z Lega, jedno popoludnie sme si urobili šachový turnaj, na tvorivých dielňach sme vyrábali srdiečka, kreslili kvety.
  Do galérie ŠKD - 4. oddelenie - október boli pridané fotografie.v októbri

 • Do galérie Farebný misijný týždeň boli pridané fotografie.

  Minulý týždeň sa niesol vo farbách kontinentov, čím sme si aj takto pripomínali misie. Každý deň rannou modlitbou ruženca sme prosili o pokoj a mier vo svete.

  Vďaka za spoločnú modlitbu a farebné oblečenie.

 • Jesenný zber papiera

  Najlepšou triedou v jesennom zbere papiera sa stala IV. A, ktorá si pochutila na torte.

  Trieda Na 1 žiaka

  1. miesto IV. A 85,61 kg

  2. miesto III. A 68,60 kg

  3. miesto III. B 63,57 kg

  4. miesto VIII. A 6,50 kg

  5. miesto IX. A 44,80 kg


  Najlepší jednotlivci v zbere papiera:

  1.Terézia Rusňáková - IV. A - 800 kg

  1. Michal Hanák - III. B - 502 kg

  2.Ivana Babíková - VIII. A - 322 kg

  3.Michal Rerko - IX. A - 304 kg

 • Od 12. – 16. 10. organizujeme Farebný misijný týždeň. Začíname v pondelok modlitbou ruženca za pokoj a jednotu vo svete. ( Milión detí sa 18. 10. o 9:00 bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete, pripojme sa). Misie si budeme pripomínať celý týždeň okrem modlitby aj svojim oblečením vo farbách jednotlivých kontinentov.

  Po- zelená, Ut – červená, St – biela, Št – modrá, Pia – žltá ( stačí aj keď len jeden kus oblečenia, čo máte doma).

  Prosíme, nech si žiak donesie do školy ruženec. Ďakujeme

 • Oznam pre rodičov detí navštevujúcich zubnú ambulanciu MUDr. Ľubice Ferencovej
  7. 10. 2020

      Vážení rodičia, vašim deťom bola tohto roku vykonaná preventívna prehliadka vo februári 2020 ešte v priaznivej epidemiologickej situácii. Kvôli zhoršeniu situácie sa tieto preventívne prehliadky a následné predvolanie detí na ošetrenie neuskutočnilo.

  Deti, ktoré potrebujú ošetrenie trvalých zubov, budú objednané cez objednávky, prostredníctvom  triednych učiteľov. V prípade nevyhovujúceho termínu, prosím zatelefonovať na našu ambulanciu.

  Chcela by som Vás ešte informovať, že v r.2021 sa na základe verejného zdrav. poistenia uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v r. 2020 preventívnu zubno-lekársku prehliadku.

 • ŠKD - 2. oddelenie - september

  Tvoríme, tvoríme, zručnosti si cibríme...
  Okrem tvorivých aktivít sa v ŠKD zapájame do rôznych súťaží, v ktorých rozvíjame húževnatosť a priestorovú predstavivosť. Zorganizovali sme súťaž Puzzle.
  Do galérie ŠKD - 2. oddelenie - 1 boli pridané fotografie

 • ŠKD - 4. oddelenie - akcie v septembri


  Od začiatku školského roka sme stihli urobiť: súťaž - PEXESO, zahrali sme si futbal, navštevovali sme farskú záhradu, zahrali sme si spoločenské hry a urobili sme jesennú výzdobu.
  Do galérie ŠKD - 4. oddelenie - 1 boli pridané fotografie.

 • Európsky deň jazykov

  Aj tento rok sa žiaci našej školy Povýšenia sv. Kríža zapojili do aktivít Európskeho dňa jazykov, ktorý sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť obyvateľov 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách i mimo nich, učili viac jazykov.

  Európska únia má 24 úradných a pracovných jazykov. Sú to: anglický, bulharský, český, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.

 • Rodičovské spoločenstvo
  24. 9. 2020

  Vážení rodičia

  pozývame Vás na triedne rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 30. 9. 2020.
  Čas - o16,00 hod. triedy 1A, 1B, 3A, 3B, 5A, 7A, 7B - vo svojich kmeňových triedach
  o 17,00 hod. triedy 2A, 2B, 4A, 6A, 6B, 8A, 9A - vo svojich kmeňových triedach
  Stretnutie bude prebiehať pri dodržaní protiepidemiologických opatrení - dezinfekcia, rúško, vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  Prosíme rodičov, aby dodržali čas a miesto stretnutia.

 • Usmernemie od 21. 9. 2020
  21. 9. 2020

  Milí rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 16. 9. 2020

  https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf

  1. Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov - teda ak žiak chýba na vyučovaní v pondelok alebo v piatok) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx).

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú (z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  2. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka.

  3. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Povýšenia sv. Kríža
  Smreková 26/38, 053 11 Smižany

  email: zspsksmi@zspsksmi.sk
 • kancelária - 053/4431208
  0911099235
  školská jedáleň - 0911507526
  materská škola - 0911815862

  riaditeľka ZŠ - 053/4434225